Wat doen we?

Business proces management
Voor het transparant maken van de organisatie, verbeteren van processen (Lean), certificeren/voldoen aan wet- en regelgeving, voorzien in stuurinformatie en voor het ‘in control’ zijn van de organisatie

Business consulting
Voor analyse en advies op gebied van bedrijfsvoering en inrichting (Agile/scrum, Holacracy, projectmanagement, koppeling ICT en business) om organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling

Implementatiemanagement
Voor het succesvol implementeren van veranderingen op het gebied van processen en systemen d.m.v. voldoende aandacht voor de ‘zachte’ kant van veranderen

Interim functies
Tijdens projecten en transities binnen organisaties helpen we met het ontwikkelen, neerzetten en invullen van rollen zoals:

  • Scrum Master
  • Agile coach
  • Product owner
  • Business analist
  • Proces analist
  • Informatie analist
  • Project manager
  • Customer Journey Expert